Handle Main – A5052

  Mã SP: Sản phẩm Tiện CNC & Phay CNC
  Mô tả
  Chức năng:
  Sản phẩm sử dụng trong hệ thống máy của nhà máy trong ngành công nghiệp điện tử
  Đặc tính kỹ thuật:
  – Sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao ở các lỗ khoan sâu
  – Các kích thước yêu cầu kiểm soát chặt với dung sai từ 0 đến 0,028 mm

  Danh mục: