Handle Main – A5052

Mã SP: Sản phẩm Tiện CNC & Phay CNC
Mô tả
Chức năng:
Sản phẩm sử dụng trong hệ thống máy của nhà máy trong ngành công nghiệp điện tử
Đặc tính kỹ thuật:
– Sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao ở các lỗ khoan sâu
– Các kích thước yêu cầu kiểm soát chặt với dung sai từ 0 đến 0,028 mm